Poslovni čas vrtca

Vrtci poslovni čas določijo glede na potrebe staršev, pri čemer morajo upoštevati, da se le-ta lahko začne oziroma konca:

  • v vrtcu ali enoti vrtca, ki ima do 2 oddelka otrok, ko so v oddelku najmanj 3 otroci,
  • v vrtcu ali enoti vrtca s 3 oddelki, ko je v oddelku najmanj 5 otrok ter
  • v vrtcu ali enoti vrtca s 4 ali več oddelki, ko je v oddelku najmanj 10 otrok.

Dnevni program traja do 9 ur. Vsaka naslednja ura v času poslovanja vrtca je plačljiva v skladu s sklepom Občinskega sveta občine Litija (13. redna seja, 13. 6. 2012):
Iz proračuna Občine Litija se bo (so)financiralo stroške 9-urne vključitve otroka v programe predšolske vzgoje oziroma 10-urne pod pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki je od vrtca oddaljen več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe predšolske vzgoje dalj časa kot je določeno v prejšnjem stavku, so starši dolžni pokriti stroške daljše vključitve. Enako velja za starše, če ne pridejo po svojega otroka do konca poslovnega časa vrtca.

Ceno podaljšanega varstva otroka po končanem poslovnem času vrtca in ceno vključitve otroka v vrtec nad 9 oziroma 10 ur je določil svet zavoda na seji 23. 10. 2008. Staršem, ki ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec zaračuna dodatne stroške, zaradi podaljšanega varstva otroka, v vrednosti 10€ za vsako začeto uro zamude.

Objavljeno Neuvrščeni