Sprejemanje daril javnih uslužbencev

Javni uslužbenci smo dolžni spoštovani določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (št. 58/03) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (št. 45/2010 in 26/2011).

 • Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.
 • Izjemoma sme javni uslužbenec prejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki ne presega vrednosti 62, 59 €
 • O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86 #, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi vrtec.
 • Darovalec mora ob izročitvi darila v vrednosti nad 20,86 # podati: ime, priimek, naslov, ime organa ali pravne osebe, če izroča v njenem imenu, ocenjeno vrednost darila, razlog oz. okoliščine izročitve.
 • Javni uslužbenec ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti, ki ne presega 20,86 €:
  • Če bi izročitev oz. sprejem takšnega darila pomenilo kaznivo dejanje (podkupnina, zloraba položaja).
  • Če je to izrecno prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
  • Če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje.

Prosimo vas za spoštovanje določb, za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Objavljeno Neuvrščeni