Sum nasilja v družini

Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih smo dolžni spoštovati Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (104/2009). Strokovni delavci (vzgojiteljice in pomočnice) so dolžne obvestiti svetovalno službo in ravnateljico za vsak SUM na nasilje v družini. Svetovalna delavka ali ravnateljica sum na nasilje prijavi na Center za socialno delo ali policijo.

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu oz. zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katero koli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja (3. člen Pravilnika).

Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja (4. člen).

Po Pravilniku o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode ukrepamo:

  1. kadar opazimo spremembe pri otroku, ki so LAHKO posledica nasilja;
  2. kadar nam otrok zaupa, da preživlja nasilje;
  3. kadar imamo informacijo o nasilju od tretje osebe;
  4. kadar smo sami priča nasilju.
Objavljeno Neuvrščeni