Sodelovanje s starši

  • Medvedek trimčka (gibalna dejavnost na igrišču)
  • Pohod z lučkami
  • Pomladna delavnica
  • Dan vrtca (prireditev z nastopom otrok)
  • Medgeneracijsko srečanje z dedki in babicami
  • Zaključek leta – izlet na Bogenšperk

 

Kontakt

Enota Medvedek
Bevkova ulica 1
1270 Litija

Tel.: 01 896 25 37

Zelena hiša
Bevkova 18
1270 Litija

Tel.: 01 898 70 11

Razvojni oddelek
Bevkova ulica 1
1270 Litija

Tel.: 01 896 25 37

Vodja enote: Mateja Premk