Obisk dedkov in babic v enoti Najdihojca ter zaključna prireditev za starše