Obogatitveni program

 • Izleti v programu Mali sonček, Ciciban planinec
 • Gibalni/športni program – Mali sonček (obogatitev področja gibanja v vrtcu)
 • Cici bralna značka
 • Različne prireditve in projekti, vezani na vzgojne dejavnosti
 • Praznovanja letnih časov, rojstnih dni otrok, Veselega  decembra, pusta, tedna otroka
 • Mavrični vrtiljak – dejavnosti s področja glasbe, jezika, plesa in narave – eksperimenti (dejavnosti glede na interese otrok)
 • Razstave otroških risb, izdelkov (Knjižnica Litija, prostori vrtca in TP Spar)
 • Lutkovne igrice v izvedbi vzgojnega osebja
 • Prednostni projekti enote (celo šolsko leto):
  • ZDRAVJE V VRTCU: zelišča, gibalni/športni program, zdravo prehranjevanje
  • ČAROBNOST BESED IN ČRT (porajajoča se pismenost otrok)
  • BIVANJE NA PROSTEM kot možnost učenja otrok v vrtcu
Kontakt

Enota Najdihojca
Cesta kom. Staneta 8
1270 Litija

Vodja enote: Ema Knežević

Tel.: 01 896 25 41
E-naslov:
najdihojca@vrtec-litija.si