Obogatitveni program

  • Izleti v programu Mali sonček, Ciciban planinec
  • Gibalni/športni program – Mali sonček (obogatitev področja gibanja v vrtcu)
  • Cici bralna značka
  • Različne prireditve in projekti, vezani na vzgojne dejavnosti
  • Praznovanja letnih časov, rojstnih dni otrok, Veselega  decembra, pusta, tedna otroka
  • Mavrični vrtiljak – dejavnosti s področja glasbe, jezika, plesa in narave – eksperimenti (dejavnosti glede na interese otrok)
  • Razstave otroških risb, izdelkov (Knjižnica Litija, prostori vrtca in TP Spar)
  • Lutkovne igrice v izvedbi vzgojnega osebja
  • Prednostni projekti enote (celo šolsko leto): (v pripravi)
Kontakt

Enota Najdihojca
Cesta kom. Staneta 8
1270 Litija

Vodja enote: Ema Knežević

Tel.: 01 896 25 41
E-naslov:
najdihojca@vrtec-litija.si

Accessibility