Sodelovanje z okoljem

 • Matična knjižnica Litija (obiski v knjižnici, Cici bralna značka – zaključek projekta, podelitev priznanj, razstava likovnih izdelkov in risb)
 • Osnovna šola Litija (obisk prvošolčkov v vrtcu,pogovori s pedagoginjo)
 • RK Litija (organizacija lutkovne predstave)
 • ZD Litija (sprejem otrok v vrtec, obisk medicinske sestre v vrtcu – skrb za zdravje)
 • Policijska postaja Litija (obisk policistov vrtcu, ogled policijske postaje)
 • Gledališka skupina »Teater za vse« iz Jesenic (gledališkiabonma)
 • Lutkovno gledališče Ljubljana (ogled lutkovne predstave)
 • GD Litija (obisk v vrtcu v mesecu oktobru)
 • Športna dvorana Litija (vadbene ure enkrat tedensko)
 • Sodelovanje z revijo Cicido (Cici vesela šola)
 • Spoznavanje poklicev (poklici staršev in drugih)
 • Trgovsko podjetje Spar (donatorstvo, nastop otrok)
 • Gimnazija Litija (vadbena ura – otroci in starši)
 • Center za razvoj podeželja Jarina (Novoletni bazar)
Kontakt

Enota Najdihojca
Cesta kom. Staneta 8
1270 Litija

Vodja enote: Ema Knežević

Tel.: 01 896 25 41
E-naslov:
najdihojca@vrtec-litija.si

Accessibility