Vizija

Z odgovornim in strokovnim delom ter s spoštljivim odnosom preko spodbudno-učnega okolja vzgajamo za samostojno in igrivo življenje.

Vizija usmerja delo zaposlenih, jih motivira in navdihuje za uresničevanje zastavljenih ciljev. Vizijo podpirajo vrednote, ki smo jih zaposleni, skupaj s starši, izbrali kot ključne v procesu razvoja našega vrtca.

ODGOVORNO IN STROKOVNO delo se izraža v nenehnem strokovnem usposabljanju zaposlenih, njihovi zavzetosti pri opravljanju nalog ter evalvaciji dela, na katerem temelji načrtovanje in uvajanje izboljšav.

SPOŠTLJIV ODNOS se kaže v komunikaciji, sprejemanju in razumevanju različnosti vseh deležnikov in se razvija na vseh nivojih (otrok-otrok, otrok-odrasli, odrasli-odrasli).

SPODBUDNO-UČNO OKOLJE je varno okolje, kjer se s pozitivnimi interakcijami spodbuja radovednost, omogoča učenje in razvoj vsakega posameznika.

SAMOSTOJNO IN IGRIVO ŽIVLJENJE posameznika temelji na zabavnem in razigranem učenju k samostojnosti in skrbi zase.

 • Kontakt

  Vrtec Litija
  Bevkova 1
  1270 Litija

  Tel.: 01 896 25 30
  Fax: 01 896 25 40

  E-naslov: vrteclitija@guest.arnes.si