Dodatni programi

Dodatni program je za starše delno ali v celoti plačljiv. Staršem v Vrtcu Litija, na podlagi ponudb zunanjih izvajalcev,  ponujamo:

-          abonma gledaliških predstav,
-          prilagajanje na vodo in
-          plesne urice.

Abonma gledaliških predstav se izvaja v vrtcu v dopoldanskem času in je za starše plačljiv. Izvajalci abonmajskih predstav so: Teater za vse (enote Najdihojca, Medvedek, Taček, Kekec), Družinsko gledališče Kolenc (enote Kresnička, Sonček, Jurček). Na vsebino predstave strokovni delavci otroke pripravijo in si jo  skupaj ogledajo. Po predstavi vsebino podoživljajo na različne načine z dejavnostmi področij kurikula.

Prilagajanje na vodo organiziramo za otroke, ki zadnje leto obiskujejo vrtec in se izvaja dopoldan. Prevoz do bazena je sofinanciran iz sredstev za sofinanciranje športa, starši plačajo le obisk bazena in strošek vaditelja.

Plesne urice z zunanjimi izvajalci, ki so za starše plačljive, bodo organizirane le v enoti Taček in Kekec. Organizirane bodo po poslovalnem času vrtca in na željo staršev. Izvajala jih bo Aleksandra Košir.

 • Kontakt

  Vrtec Litija
  Bevkova 1
  1270 Litija

  Tel.: 01 896 25 30
  Fax: 01 896 25 40

  E-naslov: vrteclitija@guest.arnes.si