Projekti

PROJEKT VKLJUČENE ENOTE NOSILEC

Eko šola kot način življenja

Vse enote Vrtca Litija Sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, v Sloveniji društvo “DOVES – Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije

Cilj:

eko-sola  eko-sola1eko-sola2
Uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
razvijati pozitivne medsebojne odnose, sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Zdravje v vrtcu

Taček, Najdihojca, Kresnička Medvedek, Kekec, Jurček Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Cilj:

zdravjeSkrb za zdravje in utrjevanje pozitivnega odnosa do zdravja. Usmerjeno delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

 

Z igro do prvih turističnih korakov

Taček, Medvedek, Kekec, Jurček, Kresnička turizemTuristična zveza Slovenije

Cilj:

Potujemo z jezikom: spoznavanje lokalne kulinarike in poimenovanje lokalnih jedi in okolice.

Pasavčekpasavcek

Taček, Medvedek, Kekec, Jurček Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa

Cilj:

Spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo.

Učenje učenja

Vse enote Vrtca Litija ŠR, FF Lj in FF Mbucenje

Cilj:

Spodbujati otrokovo ustvarjalnost in inovativnost, razvijati otrokove lastne strategije dojemanja, izražanja, razmišljanja, ob upoštevanju njegovih razvojnih značilnosti ter uporabi aktivnim metod učenja.

Mali sonček

Vse enote Vrtca Litija malisoncekZavod za šport RS Planica, PF Lj, Fakulteta za šport

Cilj:

Obogatiti program na področju gibanja  s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na  igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku.

Porajajoča se pismenost

Vse enote Vrtca Litija Zavod za šolstvo in športpsp

 

Cilj:

Sistematično načrtovanje in izvajanje dejavnosti porajajoče se pismenosti v izvedbenem kurikulu. Ozaveščanje pomena spodbudnega okolja za razvoj govorne kompetentnosti in pismenosti otrok.

Cici Bralna značka

Vse enote Vrtca Litija Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

Cilj:

Spodbujanje družinskega branja.bz
 • Kontakt

  Vrtec Litija
  Bevkova 1
  1270 Litija

  Tel.: 01 896 25 30
  Fax: 01 896 25 40

  E-naslov: vrteclitija@guest.arnes.si