Zahvale

Pri izvedbi programov v Vrtcu Litija sodeluje veliko zunanjih deležnikov in staršev naših varovancev. Na tem mestu jim namenjamo zahvale, z željo, da se sodelovanje še nadaljuje in krepi.

_________________________________________________________________________________________________

Zahvaljujemo se gospodu Boštjanu Hancu, Mašinem očku iz skupine Ježki, za podarjene knjige ob Tednu otroka. Enota Najdihojca
_________________________________________________________________________________________________

V petek, 15. novembra, smo v vrtcu organizirali Tradicionalni slovenski zajtrk.  Ob tej priložnosti nas je obiskal gospod Nace Koprivnikar, ki nam je predstavil delo in opremo čebelarja ter  podaril domači med. Gospa Koprivnikar nam je spekla domače piškote z medom, gospa Planinšek pa nam  je podarila domače mleko. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Enota Taček

Ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku se zahvaljujemo podžupanji Občine Litija Liljani Lovše in čebelarju Franciju Grošelj za prijetno druženje in poučna sporočila o kakovostni hrani iz našega okolja. Enota Najdihojca
_________________________________________________________________________________________________

Zahvaljujemo se gospe Baloh, Nikini mamici, za pobudo in pomoč pri organizaciji Novoletnega bazarja. Za pomoč se najlepše zahvaljujemo tudi gospe Bajde, Anjini mamici. Enota Taček
_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 • Kontakt

  Vrtec Litija
  Bevkova 1
  1270 Litija

  Tel.: 01 896 25 30
  Fax: 01 896 25 40

  E-naslov: vrteclitija@guest.arnes.si