Predstavitev

V bližini glavne ceste, ki povezuje Litijo in Ljubljano, ob križišču, kjer pot zavije na Vače, v Hotiču stoji gasilski dom, kjer se nahaja enota Taček. V vrtcu sta urejena prostora za dva oddelka, in sicer za oddelek prvega in oddelek drugega starostnega obdobja.

Okolica, v bližini je gozd, travniki in polja, omogoča sprehode in igro v naravi v vseh letnih časih. Vrtec s svojo lego združuje krajane Spodnjega in Zgornjega Hotiča. Druženje na različnih prireditvah ob novem letu, pustu, materinskem dnevu in drugih praznikih ter sodelovanje z gasilskim društvom, Podružnično osnovno šolo Hotič, Krajevno skupnostjo Hotič i omogoča ohranjanje prijateljskih vezi.

Z aktivnim vključevanjem staršev v vzgojno-izobraževalni proces pa je poskrbljeno za dodano vrednost kvalitete bivanja otrok v vrtcu.

Kontakt

ENOTA TAČEK
Spodnji Hotič 26
1270 Litija

Tel.: 01 898 90 52
E-pošta:
tacek@vrtec-litija.si

Vodja enote: Mojca Grošelj Radulovič

Dnevni poslovni čas:
od 5.45 do 16.00

Accessibility