Premestitev in izpis

  • V kolikor želite v naslednjem šolskem letu otroka premestiti iz ene enote v drugo, je potrebno oddati vlogo za premestitev najkasneje do konca marca. Premestitev med letom je možna le v primeru prostega mesta.
    VLOGA za premestitev – 2020
  • Starši lahko svojega otroka izpišete iz vrtca kadarkoli na podlagi pisne odpovedi. Otrok bo izpisan s prvim dnem naslednjega meseca, če oddate izpisnico najkasneje do 20. dne v mesecu.
    Vloga izpis otroka iz vrtca